engineersmoordrecht

advies van engineers

Bouwnijverheid

De bouwnijverheid, die van nature arbeidsintensief is, vereist meer bekwame arbeidskrachten, een goede werkomgeving, een hogere produktiviteit enz. De problemen die zich in de bouw voordoen, zoals de verslechtering van de werkomgeving, het tekort aan arbeidskrachten, de veiligheid van de arbeidskrachten en de doeltreffende uitvoering van de projecten, kunnen worden opgelost door andere technologieën, zoals automatisering, die het potentieel heeft om de kwaliteit, de veiligheid en de produktiviteit van de bouwnijverheid te verhogen. Vandaag de dag is het duidelijk dat het niveau van automatisering in de bouw zeker laag is in vergelijking met de huidige technologische vooruitgang. Daarom moeten wij ons extra inspannen om het automatiseringsniveau van deze belangrijke sector te verhogen.

Ingenieur

Ingenieur is een term die wordt toegepast op het beroep waarin de kennis van de wis- en natuurwetenschappen, opgedaan door studie, ervaring en praktijk, wordt toegepast op het doelmatig gebruik van de materialen en krachten van de natuur. Ingenieurs zijn degenen die een beroepsopleiding in onbeperkte en toegepaste wetenschappen hebben gevolgd. in het midden van de 18e eeuw werd grootschalig constructiewerk meestal in handen gelegd van militaire ingenieurs. Militaire ingenieurswerken zoals de voorbereiding van topografische kaarten, de plaatsbepaling, het ontwerp en de bouw van wegen en bruggen; en de bouw van forten en dokken; zie Militaire ingenieurswerken hieronder. In de 18e eeuw, echter, kwam de term civiele techniek in gebruik om engineering stappen die werd uitgevoerd door burgers voor niet-militaire doeleinden af te beelden.

Civiele Techniek

Civiele techniek is de breedste van de ingenieurswetenschappen. Civiele techniek richt zich op de infrastructuur van de wereld die waterwerken, rioleringen, dammen, faciliteiten centrales, transmissie torens / lijnen, spoorwegen, snelwegen, bruggen, tunnels, irrigatiekanalen, rivier navigatie, scheepvaart kanalen, verkeerscontrole, accrual Transit, airdrome start-en landingsbanen, terminals, industriële bos gebouwen, wolkenkrabbers, enz. vergezeld van de belangrijke onderverdelingen van het veld zijn constructie engineering, irrigatie engineering, transport engineering, bodem en lancering engineering, geodetische engineering, hydraulische engineering, en kust-en oceaanengineering.

Bouwmateriaal

Bouwmaterieel is geëvolueerd volgens de veranderende vereisten in de industrie. Eerder voor een baan veel apparatuur nodig waren, maar nu een apparatuur kan bereiken complexe banen. controle over het gebruik van apparatuur bijdraagt tot het bereiken van het project op tijd, actie snelheid, kwaliteit, en het allerbelangrijkste economie. Het is niet altijd realistisch voor de aannemer die bouwwerkzaamheden uitvoert om elk type bouwuitrusting te bezitten dat voor het project nodig is, wegens de geheimzinnigheid van het project, het tekort aan intelligente of efficiënte arbeidskrachten, het project dat de behandeling van een groot totaal aan aardmaterialen impliceert, de uitvoering van de werkzaamheden voorbij de tijdschema's, enz. Men kan de uitrusting echter naar eigen goeddunken kopen of gebruiken. Als het materiaal vaak en voor een lange duur van tijd moet worden gebruikt dan blijkt het economisch te zijn om het materiaal te kopen. in tegendeel, als het materiaal nu en dan en voor een korte duur van tijd moet worden gebruikt, blijkt het economisch te zijn om het gehuurde te verwerven.